1.000,00

Organisaties in “zwaar weer” via ZOOM

INLEIDING

Kennis over de vele aspecten van organisaties in zwaar weer is op dit moment actueler dan ooit. De economie verkeert in een historisch diepe recessie, en het einde is nog niet in zicht. In de snel veranderende wereld heeft het bedrijfsleven behoefte aan bekwame adviseurs. Adviseurs die mee kunnen denken met bedrijven die in de onverwachte situatie van dreigende insolventie terechtkomen. Adviseurs die vanuit verschillende standpunten het overzicht bewaren en de actuele ontwikkelingen op insolventiegebied kunnen benoemen.

In de training ‘organisaties in zwaar weer’ wordt ingaan op hoe je met ‘Ringfencing’ voorbereidingen treft, hoe je samen met het management scenarioanalyses maakt en hoe je door bouwstenen te verbeteren en vernieuwen kunt komen tot herstel. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij juridische en fiscale aspecten en enkele ingrijpende wijzigingen in insolventiewetgeving, waaronder de WHOA (per 1 januari 2021 effectief). Binnen deze nieuwe wet kunnen ondernemers de rechter vragen een plan goed te keuren waarbij hun schulden worden geherstructureerd, zodat de onderneming kan blijven voortbestaan. De WHOA, oftewel een dwangakkoord zonder faillissement, is een van de meest ingrijpende wijzigingen in de Nederlandse insolventiewetgeving in decennia. De verwachting is dat veel organisaties vroeg of laat met deze regeling in aanraking zullen komen.

Organisaties in “zwaar weer” is bedoeld voor (register) accountants, (register) controllers en adviseurs die voorbereid willen zijn op het adviseren van organisaties in zwaar weer. Het programma bestaat uit de volgende vier modules:

1: Begeleiding van ondernemingen bij zwaar weer

Veel ondernemers beleven momenteel zware tijden. De orderportefeuilles lopen terug, betalingstermijnen verslechteren en liquiditeitsprognoses komen niet uit. Het aantal faillissementen zal de komende tijd ongetwijfeld stijgen.
Deelnemers aan deze module hebben relaties die kampen met dreigende insolventie. Vroegtijdig de juiste signalen en risico’s onderkennen en daar adequaat naar handelen, is het uitgangspunt voor succesvol herstel. Vanavond leren we hoe onder (tijds)druk tot een weloverwogen inventarisatie, diagnose en strategie tot herstel gekomen kan worden. De actuele handelswijze van banken in dergelijke situaties zal daarbij een belangrijke rol spelen.

Onderwerpen die gedurende één dagdeel aan bod komen zijn:
a. Signalen van naderende continuïteitsproblemen;
b. De positie van de accountant bij ondernemingen in zwaar weer;
c. Aspecten rondom Distressed Debt & Structured Finance;
d. Anticiperen door Reorganiseren (met onderwerpen als ontslagprocedures, onderhandse crediteurenakkoorden, herfinanciering en werkkapitaalverbetering);
e. scenarioanalyse en Ringfencing: het op een geoorloofde manier op afstand houden van insolventierisico’s;
f. Praktijkcase.

2: Faillissement en doorstart

Het is te verwachten dat ook wij financials in aanraking komen met (de gevolgen van) faillissement of financiële herstructurering bij één van onze relaties. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk en welke rol vervullen we in dit proces? Wat zijn de spelregels rondom een doorstart? Kortom, kennis rondom dit onderwerp is relevanter dan ooit. We kunnen onze relaties direct van de juiste advisering voorzien, hoe te handelen in dergelijke situaties onder (tijds)druk.

Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn:
a. De werking van surseance en faillissement;
b. Sterfhuis- en doorstartconstructies;
c. Rangorde van crediteuren in faillissement (positie bank, fiscus en curator, eigendomsvoorbehoud, retentierecht);
d. De bijzondere positie van de fiscus (bodemvoorrecht, bodembeslag);
e. Fiscale aandachtspunten (verliesverrekening, thin cap, fiscale eenheid);
f. Actualiteiten insolventiewetgeving: De WOVO en de WHOA;
g. Praktijkcase.

3: De curator en zijn praktijk

Tijdens deze avond worden we meegenomen in de dagelijkse werkzaamheden van een curator en zijn ontmoetingen met ondernemers, accountants en banken:
a. Bestuurdersaansprakelijkheid en kennelijk onbehoorlijk bestuur (KOB);
b. Voordringen van crediteuren (Actio Pauliana);
c. Zekerhedenrecht (borg, garantiestelling, pand- en hypotheek);
d. Veelvoorkomende procedures bij insolventie;
e. De positie van de accountant;
f. Actuele jurisprudentie.

4: Succesvolle financieringsaanvraag

Na deze avond zijn we in staat om de bank op effectieve wijze de juiste informatie te verschaffen ten behoeve van een kredietaanvraag. Vanavond staan we stil bij de wijze waarop banken worden voorzien van relevante informatie en krijgen we inzicht in juridische en fiscale structuren versus de haalbaarheid van de financierbaarheid. We leren over algemene kredietregels en procedures van banken met de daarbij behorende kredietbesluitvormingsprocessen. Het programma omvat in hoofdlijnen de volgende deelonderwerpen:
a. Markt- en bedrijfsanalyse;
b. Een helder en beknopt financieringsmemorandum opstellen;
c. Algemene kredietregels en procedures van banken;
d. Kredietbesluitvormingsproces van banken;
e. Tarifering en kredietclassificatiesystemen volgens Basel II;
f. Tips & trics in bankonderhandelingen.

Vooropleiding

Deze training vereist geen specifieke vooropleiding. Er wordt studiemateriaal toegestuurd. De deelnemers worden geacht dit materiaal ter voorbereiding door te nemen. Iedere bijeenkomst heeft een studiebelasting van vier uur.

Prijs, datum en locatie

Deze training bestaat uit 4 avonden en kost € 1.000,- ex BTW per persoon. Vanwege de verscherpte corona maatregelen is de fysieke trainingslocatie vervangen door ZOOM. De trainingstijden zijn ‘s avonds van 17.00 – 21.00 op de volgende data:
6, 13, 16 en 20 december 2021.

Docent

De training wordt verzorgd door drs G.C.C.J. (Gert) Romme MSc. Gert is één van de kerndocenten bij oPEn Campus. Hij heeft jarenlange praktijkervaring als bankier, consultant en investeerder in het midden- en grootbedrijf. Daarnaast verzorgt hij vele (maatwerk)opleidingen op het gebied van onder andere recovery management, strategie en financieren voor zowel accountants, controllers, bankiers als ondernemers.

2014 Gert_Romme

Wat zeggen eerdere groepen

OiZW_20151214_202421

Deze groep waardeerde de training als volgt:

Evaluatie OiZW

Van de 17 deelnemers hebben 13 deelnemers ook commentaar vermeld. Dit commentaar is als volgt:

Prima, leuke voorbeelden en goed uitgelegd
Goede interactieve wijze van training. Praktijkgericht
Prima. Duidelijk en leuke stijl van lesgeven
Leerzaam ook de juridiche insteek van orgnisaties te leren en verschillen tussen bedrijfseconomisch en juridisch
Op sprekende en duidelijke wijze inzicht te geven in een “zwaar” onderwerp
Interessant; veel praktische tips
Zeer leerzaam, duidelijke zaken die ik via mijn werkzaamheden goed kan gebruiken en aandacht aan moet geven
Leerzame training met praktische voorbeelden en handreikingen voor de dagelijkse praktijk
Goede inhoudelijke training, veel praktijk voorbeelden
Goede levendig gebrachte training, veel praktijk voorbeelden
Prima, praktisch, levendig, interessant
Goed
Prima. Gert is een fijne docent. To the point en weet te boeien