1.000,00

Uitverkocht

Risicomanagement

Inleiding

Risicomanagement is ‘de tent in de greep houden’. Dat klinkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk lastig. BAM en Ballast Nedam leden grote verliezen op bouwprojecten, Albert Heijn wordt bestolen door self-scannende klanten, de overheid krijgt haar ICT nog steeds niet op orde en de accountantskantoren worstelen met hun kwaliteitsbeheersing. Naast het streven naar targets dienen dus ook ongewenste neveneffecten voorkomen te worden. De kunst is het vinden van een balans tussen maximaal resultaat en een optimale beheersing. Het vakgebied risicomanagement reikt daarvoor instrumenten aan. Reden genoeg om dit vakgebied in een programma van 4 avonden nader uit te diepen.

Inhoud training

De training omvat vier avonden waarin verschillende onderwerpen en cases worden behandeld, zowel profit als not-for-profit.

AVOND 1 – Inleiding, Corporate governance en risicomanagement

AVOND 1 – Inleiding, Corporate governance en risicomanagement
De 1e avond geeft een inleiding in het vakgebied, waarbij het integrale risicomanagement proces wordt doorlopen. Hierbij komen zowel theorie als praktijkcases aan de orde en wordt de relatie tussen risicomanagement en corporate governance uitgediept.

AVOND 2 – Strategisch risicomanagement en empowerment

De 2e avond bouwt voort op de eerste en legt de relatie met de strategie en doelen van een organisatie. Daarbij wordt risicomanagement op board niveau toegepast, oftewel welke kansen en bedreigingen zijn te onderkennen in relatie tot het realiseren van de doelstellingen? Empowerment is daarvoor veelal vereist, waarbij de vraag is hoe de organisatie ‘in control’ gehouden kan worden terwijl medewerkers meer en meer vrijgelaten worden.

AVOND 3 – Operationeel en financieel risicomanagement

Nadat in de 2e avond strategisch risicomanagement is toegepast wordt in de 3e avond de vertaling naar de operatie gemaakt. Dat heeft grote raakvlakken met proces- en projectmanagement, welke relatie we dan ook leggen door in te gaan op hoe deze modellen het risicomanagement kunnen versterken. Daarnaast gaan we zelfstandig risico-analyses maken voor enerzijds financiële (verslaggeving)risico’s en anderzijds voor risico’s die in de operatie worden gelopen.

AVOND 4 – Risicorapportage en de ‘in control’ verklaring

De laatste avond bouwt voort op de vooraande avonden en gaat in op het rapporteren over risico’s en het al dan niet af kunnen geven van een onderbouwde ‘in control’ verklaring. Vraagstuk daarbij is wanneer je ‘in control’ bent en hoe je dat aan kan tonen.

Voor avonden 2, 3 en 4 zullen de deelnemers worden uitgenodigd om ter voorbereiding een voorbeeld, vraagstuk of dilemma uit de eigen praktijk te zoeken en in te brengen. Om de vertrouwelijkheid daarbij te waarborgen zullen alle deelnemers worden gevraagd een geheimhoudingsverklaring te tekenen. De trainer zal een aantal ingebrachte voorbeelden oppakken en nader uitwerken.

Vooropleiding

Deze training vereist geen specifieke vooropleiding. Er wordt studiemateriaal toegestuurd. De deelnemers worden geacht dit materiaal ter voorbereiding door te nemen. Iedere bijeenkomst heeft een studiebelasting van vier uur.

Docent

Francis Bouman

Francis Bouman is 20 jaar actief in risicomanagement, internal audit en beheersingsvraagstukken. Hij helpt vooraanstaande organisaties bij complexe vraagstukken en is betrokken bij fraude-onderzoeken. Daarnaast heeft hij artikelen en een boek gepubliceerd. In 2018 was hij docent van het jaar voor de masterfase van de accountantsopleiding van Nyenrode. Zijn benadering is interactief, met veel aandacht voor de menselijk factor. Hij is vertrouwenspersoon bij de NBA.

Prijs, datum en locatie

Deze training bestaat uit 4 avonden, staat gelijk aan 16 studie-uren en kost € 1.000,- ex BTW per persoon. De training wordt per MS Teams georganiseerd, s avonds van 18.30 – 22.00 op de volgende data:
Dinsdagavond 14, 21, 28 november en woensdagavond 6 december 2023.