250,00

Verplicht NBA onderwerp: Continuïteit

Voor accountants in business geldt in 2021 de verplichting om in het persoonlijke PE-portfolio (POP) minimaal 4 uur aandacht te besteden aan het onderwerp “continuïteit”. Een relevant onderwerp in tijden van Corona, waarbij veel ondernemingen voor hun continuïteit afhankelijk zijn van overheidssteun, vrijstelling van aflossingsverplichtingen en uitstel van belastingafdrachten. Belangrijke vraag is hoe moet worden omgegaan met het continuïteitsvraagstuk, hoe deze is te herkennen en wat er allemaal bij komt kijken indien een organisatie daadwerkelijk continuïteitsproblemen heeft.

Wij hebben een praktische training ontwikkeld, waarmee aan deze opleidingsplicht wordt voldaan. De training is Corona proof en zal online worden gegeven, zolang het onverantwoord is om op locatie te trainen. Zodra mogelijk (veilig), zullen we de training ook op locatie organiseren.

In de training komt een breed spectrum van onderwerpen aan de orde, die verband houden met continuïteitsvraagstukken. Denk aan de relatie met strategisch risicomanagement en het herkennen van red flags, business continuity management en corporate recovery (indien het echt fout dreigt te gaan), verslaggevingsregels en andere relevante wet- en regelgeving.

Prijs, datum en locatie

Deze training bestaat uit 1 avond, geeft recht op 4 PE-punten en kost € 250,- ex BTW per persoon. De training wordt uitgevoerdmet MS Teams of met Zoom, ‘s avonds van 18.00 – 22.00 op de volgende data: woensdag 28 april 2021.

Docent

Francis Bouman

Deze training wordt verzorgd door Francis Bouman RA. een specialist op het gebied van beheersingsvraagstukken en heeft onder meer een case study naar het faillissement van Imtech ontwikkeld. Francis is onder meer freelance docent aan Business Universiteit Nyenrode.