Inleiding

Veranderkunde is een vakgebied dat gaat over veranderingsprocessen: hoe ze verlopen, wat werkzame en niet werkzame interventies zijn, welke interventies het best passen bij welke veranderingen, onder welke omstandigheden ze werken en wat de gewenste competenties en houdingen zijn van de veranderaars. Financiële experts in organisaties kunnen grote invloed hebben in verandertrajecten. Hoe ze deze invloed zo goed mogelijk kunnen benutten, is onderdeel van deze training.

Doelstelling van de training is dat de deelnemers, naast theorieën over veranderen, organiseren en managen, praktische vaardigheden ontwikkelen om veranderprocessen binnen (de eigen) organisaties te kunnen ontwerpen en om de complexiteit van alledag hanteerbaar te maken. De training geeft een theoretische kader voor het maken van strategische veranderplannen met passende interventies en biedt de deelnemers veel
mogelijkheden om praktisch aan de slag te gaan.

Deze training is opgezet door Twynstra Gudde en is gebaseerd op het boek “Leren veranderen” van Prof. dr. Léon de Caluwé en Prof. dr. Hans Vermaak. In dit boek wordt een uitwerking gegeven van de bekende kleurentheorie over veranderen en worden richtlijnen besproken voor het maken van een strategisch veranderplan.

INHOUD TRAINING

De training omvat vier avonden waarin verschillende onderwerpen en cases worden behandeld:

AVOND 1: Waarom is veranderen moeilijk en de Kleurentheorie

Centraal staat de complexiteit in organisaties en de invloed daarvan op veranderprocessen. We gebruiken de kleurentheorie uit ‘Leren veranderen’ om de complexiteit te ordenen. We vragen aan de deelnemers om van te voren een ‘kleurenprofielen’ in te vullen wat inzicht geeft in de voorkeurstijlen bij veranderingen.  We maken gebruik van casuïstiek om de theorie toepasbaar te maken.

AVOND 2: Elementen van geplande veranderingen en diagnose

We gaan ons richten op het herkennen van de elementen van veranderprocessen en we focussen op de eerste stap in een veranderproces: het stellen van een diagnose. We staan stil bij de vraag waarom een diagnose van belang is en hoe je een diagnose kan maken. Tijdens deze bijeenkomst maken we een diagnose aan de hand van een case.

AVOND 3: De kern van het verandervraagstuk en veranderstrategie

De fase na de diagnose richt zich op het zoeken van de kern van de verandering, ook wel hefboom genoemd. Dit is een vliegwiel dat als rode draad alle activiteiten verbindt, waardoor in de verandering meer gebeurt dan de optelsom van de losse delen. We reiken methodieken aan om tot deze rode draad te komen en gaan daar ook mee aan het werk tijdens de bijeenkomst.

AVOND 4: Interventieplan/Plan van aanpak

Op de laatste avond maken we de vertaling naar de daadwerkelijke interventies. Hoe ziet een aanpak eruit? Onder welke condities kan een aanpak slagen? We sluiten de training af met: ‘what’s new en hot’ en het uitreiken van certificaten van deelname.

Vooropleiding

Deze training vereist geen specifieke vooropleiding. Er wordt studiemateriaal toegestuurd. De deelnemers worden geacht dit materiaal ter voorbereiding door te nemen. Iedere bijeenkomst heeft een studiebelasting van vier uur.

Docenten

Carla Vliex

De training wordt verzorgd door drs. Carla Vliex, Master of Changemanagement, verbonden aan Twyntra Gudde. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden van veranderprocessen in verschillende organisaties en bedrijven.

Prijs, datum en locatie

Deze training bestaat uit vier avonden, geeft recht op 16 PE-punten en kost € 1.000,- ex BTW per persoon. Het is niet mogelijk op individuele avonden in te schrijven. De trainingslocatie is BCN te Utrecht, op de Daltonlaan 100, ‘s avonds van 16.30 – 20.30 op de volgende data:
Woensdag 4, maandag 9, donderdag 12 en maandag 16 december 2019.

Schrijf je nu in voor de training Verandermanagement

Deelnemers najaar 2015

De groep die in december 2015 deze training heeft gevolgd:

Verandermgt20151116_201245

Deze groep waardeerde de training als volgt:

Evaluatie VM

Van de 11 deelnemers hebben 10 deelnemers ook commentaar vermeld. Dit commentaar is als volgt:

Leerzaam, handvatten voor toepassing in de praktijk
Hele leuke training door de goede afwisseling tussen de theorie en de praktijk (sprekende voorbeelden).
Goede training, toepasselijke voorbeelden. Voor mij een eye opener”. Herkenbaar in de praktijk. Mensen zijn te plaatsen in de kleuren.
Goede, leerzame cursus. Wel snel op elkaar in een voor mij hele drukke periode (had liever voorjaar)
Interessante training, waar echt iets van blijft hangen
Toepasbaar, ontdekkend, leuke vboeiende materie. Prima lesvorm theorie vs oefening
Nuttige inzichten opgedaan op een speelse wijze. Heel fijn dat Carla veel ervaring had en goed kan inspelen op de vragen vanuit de groep en veel voorbeelden kon geven.
Goede training met een verhelderende en nieuwe kijk op veranderingen
Leerzaam; goede docent; plezierige setting
Praktische training die veel inzicht geeft
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]