Inleiding

Risicomanagement is ‘de tent in de greep houden’. Dat klinkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk lastig. BAM en Ballast Nedam leden grote verliezen op bouwprojecten, Albert Heijn wordt bestolen door self-scannende klanten, de overheid krijgt haar ICT nog steeds niet op orde en de accountantskantoren worstelen met hun kwaliteitsbeheersing. Naast het streven naar targets dienen dus ook ongewenste neveneffecten voorkomen te worden. De kunst is het vinden van een balans tussen maximaal resultaat en een optimale beheersing. Het vakgebied risicomanagement reikt daarvoor instrumenten aan. Reden genoeg om dit vakgebied in een programma van 4 avonden nader uit te diepen.

INHOUD TRAINING

De training omvat vier avonden waarin verschillende onderwerpen en cases worden behandeld, zowel profit als not-for-profit.

AVOND 1 – Inleiding, Corporate governance en risicomanagement

De 1e avond geeft een inleiding in het vakgebied, waarbij het integrale risicomanagement proces wordt doorlopen. Hierbij komen zowel theorie als praktijkcases aan de orde en wordt de relatie tussen risicomanagement en corporate governance uitgediept.

AVOND 2 – Strategisch risicomanagement en empowerment

De 2e avond bouwt voort op de eerste en legt de relatie met de strategie en doelen van een organisatie. Daarbij wordt risicomanagement op board niveau toegepast, oftewel welke kansen en bedreigingen zijn te onderkennen in relatie tot het realiseren van de doelstellingen? Empowerment is daarvoor veelal vereist, waarbij de vraag is hoe de organisatie ‘in control’ gehouden kan worden terwijl medewerkers meer en meer vrijgelaten worden.

AVOND 3 – Operationeel en financieel risicomanagement

Nadat in de 2e avond strategisch risicomanagement is toegepast wordt in de 3e avond de vertaling naar de operatie gemaakt. Dat heeft grote raakvlakken met proces- en projectmanagement, welke relatie we dan ook leggen door in te gaan op hoe deze modellen het risicomanagement kunnen versterken. Daarnaast gaan we zelfstandig risico-analyses maken voor enerzijds financiële (verslaggeving)risico’s en anderzijds voor risico’s die in de operatie worden gelopen.

AVOND 4 – Risicorapportage en de ‘in control’ verklaring

De laatste avond bouwt voort op de vooraande avonden en gaat in op het rapporteren over risico’s en het al dan niet af kunnen geven van een onderbouwde ‘in control’ verklaring. Vraagstuk daarbij is wanneer je ‘in control’ bent en hoe je dat aan kan tonen.

Voor avonden 2, 3 en 4 zullen de deelnemers worden uitgenodigd om ter voorbereiding een voorbeeld, vraagstuk of dilemma uit de eigen praktijk te zoeken en in te brengen. Om de vertrouwelijkheid daarbij te waarborgen zullen alle deelnemers worden gevraagd een geheimhoudingsverklaring te tekenen. De trainer zal een aantal ingebrachte voorbeelden oppakken en nader uitwerken.

Vooropleiding

Deze training vereist geen specifieke vooropleiding. Er wordt studiemateriaal toegestuurd. De deelnemers worden geacht dit materiaal ter voorbereiding door te nemen. Iedere bijeenkomst heeft een studiebelasting van vier uur.

Docenten

Francis Bouman

Deze training wordt verzorgd door Francis Bouman. Francis Bouman is 20 jaar actief in risicomanagement, internal audit en beheersingsvraagstukken. Hij heeft vooraanstaande organisaties bij complexe vraagstukken geholpen. Daarnaast heeft hij artikelen en een boek gepubliceerd, is hij docent op universiteit Nyenrode en gastspreker op Hogescholen en seminars. Zijn benadering omvat veel aandacht voor de menselijk factor in het risicomanagement. Mede daarom is hij lid van de ethische commissies van zowel de NBA als Accountancy Europe.

Prijs, datum en locatie

Deze training bestaat uit vier avonden, heeft een studiebelasting van 4 uur per avond en kost € 1.000,- ex BTW per persoon. Het is niet mogelijk op individuele avonden in te schrijven. Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het corona virus wordt de training via Zoom aangeboden, ‘s avonds van 18.00 – 22.00 op de volgende data:
Dinsdag 3, 10, 17 en 24 november 2020.

Schrijf je nu in voor de Casus Imtech training