1.000,00

Uitverkocht

Verandermanagement

INLEIDING

Veranderkunde is een vakgebied dat gaat over veranderingsprocessen: hoe ze verlopen, wat werkzame en niet werkzame interventies zijn, welke interventies het best passen bij welke veranderingen, onder welke omstandigheden ze werken en wat de gewenste competenties en houdingen zijn van de veranderaars. Financiële experts in organisaties kunnen grote invloed hebben in verandertrajecten. Hoe ze deze invloed zo goed mogelijk kunnen benutten, is onderdeel van deze training.

Doelstelling van de training is dat de deelnemers, naast theorieën over veranderen, organiseren en managen, praktische vaardigheden ontwikkelen om veranderprocessen binnen (de eigen) organisaties te kunnen ontwerpen en om de complexiteit van alledag hanteerbaar te maken. De training geeft een theoretische kader voor het maken van strategische veranderplannen met passende interventies en biedt de deelnemers veel
mogelijkheden om praktisch aan de slag te gaan.

Deze training is opgezet door Twynstra Gudde en is gebaseerd op het boek “Leren veranderen” van Prof. dr. Léon de Caluwé en Prof. dr. Hans Vermaak. In dit boek wordt een uitwerking gegeven van de bekende kleurentheorie over veranderen en worden richtlijnen besproken voor het maken van een strategisch veranderplan.

INHOUD TRAINING

Avond 1: Waarom is veranderen moeilijk en de Kleurentheorie
Centraal staat de complexiteit in organisaties en de invloed daarvan op veranderprocessen. We gebruiken de kleurentheorie uit ‘Leren veranderen’ om de complexiteit te ordenen. We vragen aan de deelnemers om van te voren een ‘kleurenprofielen’ in te vullen wat inzicht geeft in de voorkeurstijlen bij veranderingen. We maken gebruik van casuïstiek om de theorie toepasbaar te maken.

Avond 2: Elementen van geplande veranderingen en diagnose
We gaan ons richten op het herkennen van de elementen van veranderprocessen en we focussen op de eerste stap in een veranderproces: het stellen van een diagnose. We staan stil bij de vraag waarom een diagnose van belang is en hoe je een diagnose kan maken. Tijdens deze bijeenkomst maken we een diagnose aan de hand van een case.

Avond 3: De kern van het verandervraagstuk en veranderstrategie
De fase na de diagnose richt zich op het zoeken van de kern van de verandering, ook wel hefboom genoemd. Dit is een vliegwiel dat als rode draad alle activiteiten verbindt, waardoor in de verandering meer gebeurt dan de optelsom van de losse delen. We reiken methodieken aan om tot deze rode draad te komen en gaan daar ook mee aan het werk tijdens de bijeenkomst.

Avond 4: Interventieplan/Plan van aanpak
Op de laatste avond maken we de vertaling naar de daadwerkelijke interventies. Hoe ziet een aanpak eruit? Onder welke condities kan een aanpak slagen? We sluiten de training af met: ‘what’s new en hot’ en het uitreiken van certificaten van deelname.

Vooropleiding

Deze training vereist geen specifieke vooropleiding. Er wordt studiemateriaal toegestuurd. De deelnemers worden geacht dit materiaal ter voorbereiding door te nemen. Iedere bijeenkomst heeft een studiebelasting van vier uur.

Docent

De training wordt verzorgd door drs. Carla Vliex, Master of Changemanagement, verbonden aan Twyntra Gudde. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden van veranderprocessen in verschillende organisaties en bedrijven.

Prijs, datum en locatie

Deze training bestaat uit 4 avonden, geeft recht op 16 PE-punten en kost € 1.000,- ex BTW per persoon. De trainingslocatie is BCN te Utrecht, op de Daltonlaan 100, ‘s avonds van 18.00 – 22.00 op de volgende data:
Woensdag 4, maandag 9, donderdag 12 en maandag 16 december 2019.