500,00

Actualiteit regelgeving in vogelvlucht

INLEIDING

In 2021 verandert veel voor de Accountant In Business. Tijdens deze twee avonden krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Avond 1 – van PE naar POP (nieuwe PE systematiek)

Voor accountants in business gaat per 1 januari de PE-systematiek veranderen. De verplichte PE-uren verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een methodiek met persoonlijke ontwikkelplannen (POP). We gaan daarmee van PE naar POP.
Tijdens deze avond wordt de nieuwe systematiek uitgelegd, worden ervaringen gedeeld en wordt een aanzet gemaakt met het schrijven van een eigen POP die bij de NBA ge-upload kan worden.
De volgende onderdelen komen aan bod:
  • Wat is een PE-plan?
  • Hoe formuleer je leerdoelen die aansluiten bij jouw werkzaamheden?
  • Hoe selecteer je leeractiviteiten die aansluiten bij jouw leerdoelen?
  • Welke leervormen passen bij jouw leervoorkeuren?

Deze avond heeft een eigen POP als concreet resultaat.

Avond 2 – IFRS actualiteit en andere relevante wijzigingen in regelgeving

Update over recente en aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving die iedere accountant eigenlijk moet weten. In 1 avond bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste veranderingen. We gaan daar­bij zowel in op de beroepsregels (VGBA, ViO, NOCLAR en NV COS) als op de ver­slag­gevingsregels (IFRS). De nadruk tijdens deze bijeenkomst ligt op IFRS. We gaat=n uitgebreid in op de nieuwe standaarden en interpretaties onder IFRS. Daarnaast bespreken we enkele IFRS onderwerpen die tot vragen leiden. U heeft de gelegenheid onderwerpen aan te dragen voor behandeling.

Docenten

Francis Bouman

Drs. Francis Bouman RA is 20 jaar actief in risicomanagement, internal audit en beheersingsvraagstukken. Hij heeft vooraanstaande organisaties bij complexe vraagstukken geholpen. Daarnaast heeft hij artikelen en een boek gepubliceerd, is hij docent op universiteit Nyenrode en gastspreker op Hogescholen en seminars. Zijn benadering omvat veel aandacht voor de menselijk factor in het risicomanagement. Mede daarom is hij lid van de ethische commissies van zowel de NBA als Accountancy Europe.

Gert-Jan Jordaan

Drs. Gert-Jan Jordaan RA (1971) is afgestudeerd in 2000 aan de toenmalige Nivra-Nyenrode opleiding (tegenwoordig NBA) als Registeraccountant. Hij is partner bij Hordijk, Kok, Laan & Wabeke Registeraccountants en geeft vaktechnische ondersteuning aan accountantsorganisaties. Daarnaast is hij universitair docent en kerngroeplid Financial Reporting aan de accountancy en controllersopleiding van de Nyenrode Business Universiteit, geeft hij cursussen aan accountants, controllers en juristen voor o.a. de SRA, NBA, Erasmus Universiteit en Universiteit Nyenrode en is bestuurslid van het NBA Stagebureau.

Vooropleiding

Deze training vereist geen specifieke vooropleiding. Er wordt studiemateriaal toegestuurd. De deelnemers worden geacht dit materiaal ter voorbereiding door te nemen. Iedere bijeenkomst heeft een studiebelasting van vier uur.

Prijs, datum en locatie

Deze training bestaat uit 2 avonden, geeft recht op 8 PE-punten en kost € 500,- ex BTW per persoon. De training wordt via MS Teams georganiseerd, ‘s avonds van 18.00 – 22.00 op de volgende data:
Maandag 7 en 14 december 2020.