500,00

Verplicht NBA onderwerp: Duurzaamheid

In 2023 dienen alle accountants van de NBA in hun opleidingsportfolio (POP) verplicht minimaal 8 uur te besteden aan het onderwerp duurzaamheid. Samen met onze trainer Francis Bouman hebben wij een training van twee dagdelen ontwikkeld waarmee aan deze verplichting invulling gegeven kan worden.

INHOUD TRAINING

De training is speciaal ontwikkeld voor accountants in business en auditors die behoefte hebben aan basiskennis over de nieuwe verslaggevingsvereisten inzake duurzaamheid, oftewel de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de EU. In interactieve sessies zal antwoord worden verkregen op de volgende vragen:

Achtergrond van de CSRD (waarom moet dit?)
Reikwijdte en tijdspad (wie moeten hieraan voldoen en wanneer?)
Beginselen en materialiteit (wat zijn de verslaggevingsregels en wanneer is iets relevant?)
Rapportage onderwerpen (waar moet over worden gerapporteerd en hoe?)
Aandachtspunten bij een implementatie (waar moet ik op letten, wat zijn valkuilen?)
Verplichte audit van de CSRD rapportage (hoe gaat de accountant CSRD controleren?)
Ook als uw organisatie niet onder de reikwijdte van de CSRD valt is kennis hiervan relevant omdat andere marktpartijen die wel onder de CSRD vallen u om informatie zullen gaan vragen. De CSRD gaat namelijk uit van rapportage over de keten en beperkt zich niet tot de rol daarbinnen van slechts een organisatie. Naast de CSRD zal vooral aandacht worden besteed aan de ESRS’ en (European Sustainability Reporting Standards), waarin de rapportagevoorschriften nader zijn uitgewerkt. Na afloop van de training heeft u een gedegen begrip van de CSRD en ESRS’en alsmede welke stappen noodzakelijk zijn om deze te implementeren, dan wel andere organisaties te voorzien in hun informatiebehoeften dienaangaande.

VOOROPLEIDING

Deze training vereist geen specifieke vooropleiding maar is wel op (post)master niveau. Voorafgaande de training wordt een reader toegestuurd met het verzoek deze door te lezen. Beide dagdelen hebben een studiebelasting van vier uur

Prijs, datum en locatie

De training bestaat uit 2 avonden en kost € 500 excl. btw per persoon. De trainingstijden zijn ’s avonds van 18:30 tot en met 22:00 op de volgende data:

Dinsdagavond 21 en 28 maart 2023: Uitverkocht
Dinsdagavond 11 en 18 april 2023: Uitverkocht
Woensdagavond 3 en 10 mei 2023: Uitverkocht
Dinsdagavond 31 oktober en 7 november 2023 Uitverkocht
Dinsdagavond 12 en 19 december 2023 Uitverkocht
Dinsdagavond 9 en 16 januari 2024

De training wordt online via Ms-Teams gegeven en is zowel via de Ms-Teams applicatie als via een webbrowser te volgen. Het maximum aantal deelnemers is 20 teneinde de avonden zo interactief mogelijk te houden. Indien de groep vol is geboekt zullen nieuwe data volgen.

Docent

Francis Bouman

De training wordt verzorgd door drs. Francis H.C. Bouman RA. Francis is een van de kerndocenten bij oPEn Campus. Hij is freelance docent en examinator Bestuurlijke Informatieverzorging aan Business universiteit Nyenrode, gastdocent aan de Hogeschool Rotterdam en verzorgt jaarlijks (vele) maatwerkopleidingen op het vakgebied. Reeds in 2013 heeft hij zich verdiept en gaf hij trainingen in Integrated Reporting, een voorloper van de huidige CSRD regelgeving. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de beroepsreglementering en heeft hij zitting (gehad) in commissies van de NBA en Accountancy Europe. Als adviseur en interne auditor is hij recent betrokken bij CSRD implementaties en voorbereidingen daarvoor.

Datum

21 maart, 11 april, 3 mei, 31 oktober, 12 en 19 december 2023, 9 en 16 januari 2024