Doelstelling van de training

 • Bewustwording vergroten van wat het maatschappelijk verkeer verwacht bij het signaleren van fraude(risicofactoren);
 • Begrip vergroten over fraude(risicofactoren);
 • Vaardigheden vergroten in het onderkennen van frauderisicofactoren, maar ook fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;
 • Het leren omgaan met dilemma’s.

Inhoud van de training

A. Rol en verantwoordelijkheid van accountants in business bij fraude
B. Detectie en preventie:
 1. Fraude(risico)factoren
 2. Herkennen van signalen
 3. Herkennen fraudeurs en fraudedriehoek
 4. Preventie
C. Vermoeden van of daadwerkelijk fraude: en dan?
 1. Hoe aan de orde stellen binnen de organisatie
 2. Wet- en regelgeving
 3. Rol openbaar en intern accountant
 4. Wat te doen bij vastlopen, inschakelen vertrouwenspersoon?
D. De organisatie:
 1. Waar staat je organisatie op het gebied van integriteit/fraude?
 2. Hoe transparant is je organisatie?
 3. Hoe is de verantwoordelijkheid geregeld?
E. Dilemma’s:
 1. Aan de hand van bestaande of ingebrachte casuïstiek
 2. Introductie dilemma-app

Schrijf je nu in voor de Accountant in Business & Fraude training

Trainingsmateriaal

De training is gericht op zowel kennisoverdracht als op sturing van gedrag en houding. Voorafgaande aan de training krijgen de deelnemers een reader toegezonden. Het trainingsmateriaal bestaat uit:

 • Powerpointslides met theorie;
 • Casuïstiek (opgenomen in de powerpointslides);
 • Video’s;
 • Reader met artikelen.

Prijs, locatie en data

Deze training geeft recht op 6 PE-punten en wordt op twee manieren ingevuld:

 • Twee dagdelen (op dezelfde dag) . De kosten zijn € 375,- ex BTW per persoon.
 • ‘s Avonds, verdeeld over twee opeenvolgende avonden. De kosten zijn € 450,- ex BTW per persoon. Ideaal voor mensen die overdag geen tijd hebben (of willen nemen).

De training wordt nog maar eenmaal gegeven:

Docenten

Francis Bouman

Francis Bouman is 20 jaar actief in risicomanagement, internal audit en beheersingsvraagstukken. Hij helpt vooraanstaande organisaties bij complexe vraagstukken en is betrokken bij fraude-onderzoeken. Daarnaast heeft hij artikelen en een boek gepubliceerd. Vorig jaar was hij docent van het jaar voor de masterfase van de accountantsopleiding van Nyenrode. Zijn benadering is interactief, met veel aandacht voor de menselijk factor. Hij is lid van de ethische commissies van de NBA en Accountancy Europe.

Jolanda van der Steen

Jolanda van der Steen is trainer, coach, en werkgelukdeskundige. Met ‘de mens’ als uitgangspunt werkt Jolanda binnen organisatie aan strategische en verandervraagstukken. Ze begeleidt medewerkers bij persoonlijke ontwikkeltrajecten, loopbaanvragen en outplacementtrajecten in binnen en buitenland.

Marcel Herwegh

Marcel Herwegh is 12 jaar actief in coaching en training en is gecertificeerd als professional coach bij de International Coach Federation. In 2012 en 2013 heeft hij als gedragstrainer bijgedragen aan de ver­plichte PE-training beroepsethiek voor accountants in business. Marcel is actief met management drives, communicatie en leiderschapsontwikkeling binnen organisaties.

Inge-Lisa Toxopeus

Inge-Lisa Toxopeus is haar carrière begonnen in de controlepraktijk en heeft zich na enkele jaren gespecialiseerd als forensisch accountant. Zij is verbonden aan Hermes Advisory B.V.  Inge-Lisa is onder andere docent aan het Centrum Postdoctoraal Onderwijs voor advocaten, aan de opleiding Financieel Forensisch Deskundige en als partner verbonden aan FirmOnderwijs. Voorts is zij als program manager verbonden aan de opleiding Financieel Forensisch Deskundige aan de Erasmus School of Accounting & Assurance.

Geert Pieter Vermeulen

Geert Pieter Vermeulen is afgestudeerd als RA. Hij heeft de postdoctorale opleiding Forensische Accountancy voltooid. Op dit moment is hij actief in het onderwijs en in diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in meerdere sectoren. Publiceerde regelmatig over Fraude en Forensische accountancy. Auteur van “De strafrechtelijke toepassing van de kasopstelling en de vermogensvergelijking”.

Renate Dam

Renate Dam is afgestudeerd arbeids- en organisatiepsycholoog en is als docent, trainer en onderzoeker verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. Haar interesse is gelegen in het inzetten van psychologie in communicatie- en veranderingsprocessen.

TIJDSCHEMA DAGPROGRAMMA

09:00-09:15 Introductie
09:15-09:45 Quick quiz
09:45-11:00 VGBA en NOCLAR
11:00-11:15 Pauze
11:15-12:30 Detectie en preventie
12:30-13:00 Lunch
13:00-14:00 (Vermoeden van) fraude
14:00-14:15 Pauze
14:15-15:00 De organisatie
15:00-15:15 Pauze
15:15-16:15 Dilemma’s
16:15-16:30 Conclusies en evaluatie

TIJDSCHEMA AVONDPROGRAMMA

(LET OP: 30 MINUTEN EXTRA T.O.V. DAGPROGRAMMA)

Avond 1
18:00-18:30 Ontvangst en maaltijd
18:30-18:45 Introductie
18:45-19:15 Quick quiz
19:15-20:30 VGBA en NOCLAR
20:30-20:45 Pauze
20:45-22:00 Detectie en preventie

Avond 2
18:00-18:30 Ontvangst en maaltijd
18:30-19:00 Herhaling avond 1
19:00-20:00 (Vermoeden van) fraude
20:00-20:15 Pauze
20:15-21:00 De organisatie
21:00-22:00 Dilemma’s
22:00-22:15 Conclusies en evaluatie

Schrijf je nu in voor de Accountant in Business & Fraude training